Obrazci

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19, od 1. 6. 2020 dalje

Preberite več

ODJAVA OTROKA- IZPIS

Obrazec za izpis otroka iz vrtca.

Preberite več

Vpis novincev – Vrtec Vransko (šol. leto 2020/2021)

Za Vrtec Vransko izbirate med prijavnico za obdobji 1–3 let ali 3-6 let.

Preberite več

Vloga za uveljavitev pravico do dodatnega popusta oziroma nižjega plačila vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka v primeru bolezni ali poškodbe otroka

Na podlagi 4. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko, št. 6020-01/2018, z dne 13. 3.2018, uveljavljam pravico do dodatnega popusta oziroma nižjega plačila vrtca za čas otrokove odsotnosti zaradi upravičenih razlogov, v primeru bolezni ali poškodbe otroka

Preberite več

Prijavnica za vpis otroka (2017/18)

PRIJAVNICA VRANSKO 1-3 LET PRIJAVNICA VRANSKO 3-6 LET

Preberite več