Publikacija

Predstavitev javnega vrtca – šolsko leto 2017/2018

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Zato nam je partnerski odnos zelo pomemben.

Preberite več

Publikacija za šolsko leto 2014/2015

V našem vrtcu izvajamo javno veljavni program KURIKULUM ZA VRTCE. Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, zviševanje kvalitete življenja družine in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Preberite več

Publikacija 2013/2014

V našem vrtcu izvajamo javno veljavni program KURIKULUM ZA VRTCE. Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, zviševanje kvalitete življenja družine in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Preberite več

Publikacija 2012-2013

Spoštovani starši! Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse kar storijo in naredijo, so velike stvari. Predvsem srca imajo večja kot mi – odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo – tudi majhen kamenček, ki so ga … Beri naprej

Preberite več