Bralna pismenost

POVZETEK EVALVACIJE ZA BRALNO PISMENOST 2011/2012 in PLAN ZA ŠOL.L. 2012/2013

Učitelji so odgovarjali na pet vprašanj. Katere aktivnosti v zvezi z motivacijo za branje ste izvajali v preteklem šolskem letu? PRI POUKU je največ učiteljev bralo zgodbice/besedila kot uvodno motivacijo, razlagalo neznane besede, nove besede (iskanje novih besed, razlaga s … Beri naprej

Preberite več