Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Hišni red

ODNOSI

 • Učenci se spoštljivo pogovarjajo z delavci šole, uporabljajo vikanje; vljudno in spoštljivo se pogovarjajo učenci tudi med seboj, so strpni drug do drugega.
 • Ko nekdo govori, poslušamo, ne segamo v besedo.
 • Pozdravljamo se, uporabljamo vljudnostne izraze (prosim, hvala, oprosti).
 • Pomagamo drug drugemu.

PRIHOD V ŠOLO

 • Učenci prihajajo v šolo redno in točno. S sabo imajo ustrezne šolske potrebščine.
 • Ob prihodu v šolo se učenci preobujejo v copate.
 • Učenci skrbijo za red in čistočo garderobnih omaric. Na predmetni stopnji omarice tudi zaklepajo.
 • Po hodniku in stopnišču hodimo mirno in počasi, držimo se desne strani.

POUK

 • Začetek učne ure se prične s pozdravom.
 • Med odmori se učenci pripravijo na pouk.
 • Učenci so dolžni opravljati svoje šolske obveznosti, tudi domače naloge.
 • Učenci po končani uri pospravijo in počistijo učilnico..
 • Učenci zapustijo učilnico ob koncu učne ure; konec učne ure določi učitelj.
 • Med poukom ni dovoljena uporaba prenosnega telefona in različnih avdio-vizualnih naprav.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA V OSNOVNI ŠOLI VRANSKO-TABOR

Seznam kršitev, postopkov in ukrepov