Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Načrt šolskih poti

Načrtu šolskih poti prilagamo anketo AVP, s katero lahko učenci in starši opozorite na prometno problematiko ter podate predloge za izboljšave šolskih poti (izpolnjeno anketo oddajte koordinatorju prometne vzgoje ali v tajništvu šole).