Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sklad Žarek upanja

Šolski sklad deluje z namenom pomoči družinam v socialnih stiskah, občasno pa namenimo sredstva tudi za vse učence. Vlogo za dodelitev sredstev (dobite jo na spletni strani šole, pri razredniku ali svetovalni službi) z dokazili (fotokopijo odločbe CSD) oddajo starši do dogovorjenega roka. Oddane prošnje zbere svetovalna služba, obravnava pa jih komisija za dodeljevanje sredstev. Starši dobite na vlogo pisni odgovor.

Vloga za ŽU