Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Berimo otrokom pravljice

Branje pravljic je dragocena izkušnja, ki otroku nudi varnost ter občutek povezanosti. Spobuja vaše  pogovore z otrokom. Naj branje pravljic postane vaša rutina. Otroci, ki jim starši veliko berejo, slišijo zven besed in njihovo izgovorjavo, bolje razumejo njihov pomen ter se lažje in hitreje naučijo brati. Malo matematike: če otroku v predšolskem obdobju (vzemimo 5 let) preberemo vsak dan eno pravljico, ga s tem obogatimo s kar 1825-imi novimi vsebinami, ki bodo obogatile njegov besedni zaklad ter jim nudile udobje ob druženju z vami.

Pravljice igrajo v otrokovem življenju pomembno vlogo. Otroka spremljajo že od ranega otroštva, ko se jih še niti ne zaveda, pa tudi kasneje, ko že odraste. Otroci z veseljem prisluhnejo pravljicam, odrasli pa se z branjem le-teh radi vračamo v čas svojega otroštva.

Pravljice imajo posebno moč, otroka znajo nasmejati, zabavati, poučiti, pomiriti, uspavati in še marsikaj drugega. So prava bogata in neizčrpna zakladnica ljudske iznajdljivosti in duhovitosti. Širile so se z ustnim izročilom, zato je tudi razumljivo, da so se ves čas spreminjale. To je bilo odvisno od razmer, v katerih so nastajale, in tudi od zapisovalca, ki si je lahko ob tem privoščil svojo umetniško svobodo.

Otroci se danes srečajo s pravljicami v različnih oblikah; v knjigah, risanih filmih, na zgoščenkah, na urah pravljic, gledaliških in lutkovnih predstavah … Vsak jih doživlja drugače, enega se dotaknejo bolj, drugega manj. V vrtcu po prebranih pravljicah pogosto poustvarjajo, rišejo, se pogovarjajo, preoblikujejo ali celo odigrajo kak prizor.

Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, 2. aprilu, vas še posebej nagovarjam, dragi starši. Poskusite kaj od naštetega tudi v teh dneh, ko smo doma. S tem boste obogatili in popestrili otrokov ter svoj vsakdan.

Svetovalna delavka:

Anita Zupanc