Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kako pripraviti otroka na ponoven prihod v šolo

Kot kaže, bodo učenci prvega triletja 18. 5. ponovno zakorakali v šolske klopi. Okoliščine so popolnoma drugačne od tistih po počitnicah, učenci so imeli dva meseca pouk na daljavo, še vedno je epidemija novega koronavirusa. Rutina, ki jo je predtem imel otrok in z njim družina, je spremenjena. Kako v teh okoliščinah olajšati otrokom prihod v šolo?

  1. Otroku je potrebno pravočasno povedati, da bo šel v šolo, kjer bo srečal učitelje, sošolce. Povejte, da bo situacija drugačna, kot je vajen. Lahko, da bo njegov oddelek razdeljen, saj moramo zagotavljati največ 15 otrok v oddelku. To je odvisno od števila otrok, ki bodo prišli v šolo (glej smernice pediatrične klinike). Razdalja med otroki bo 1,5 metra. Učiteljica bo nosila masko. Na hodniku  se otroci ne bodo družili, posamično bodo hodili na WC, imeli bodo odmor ter tudi del pouka zunaj. Vse bodo sproti izvedeli od učiteljice.
  2. Pogovorite se z njim o umivanju rok, načinu kašljanja, vse to, kar počnete že doma, bo delal tudi v šoli. Omenite, da bodo učitelji pogosto zračili učilnice.
  3. Vzpostavite rutino prehranjevanja, spanja, jutranjega vstajanja, kot je potrebno za prihajanje v šolo.
  4. Spomnite ga, kako je v šoli, kaj vse se je že naučil, zapojte pesmico, ki se je spomni iz šole.
  5. Starši, pokažite navdušenje, veselje in povejte, da bo vse v redu, da bodo učitelji v šoli poskrbeli za varnost, da bomo vsi pazili na to, da ne zbolimo. Vzbujajte pozitivna pričakovanja, zaupanje v šolski sistem.
  6. Izogibajte se negativnim komentarjem, saj s tem omajate otroku občutek varnosti in povečate tesnobo.
  7. Večer pred šolo pripravite stvari, šolske potrebščine. Učiteljica bo naročila, kaj je potrebno prinesti s seboj.

Otrok bo potreboval pogovor. Vprašajte ga, kako se počuti, ali ga je strah. Lahko izrazi skrbi glede znanja: »Ali bom v šoli znal?«, glede sošolcev: »Ali se bodo želeli igrati z mano, pogovarjati z mano?«

  • Jutro prihoda v šolo naj poteka brez naglice. Če je le mogoče, pripeljite sami otroka v šolo in ga pridite po pouku iskat. Če bo šel na kombi, bo moral upoštevati varnostne ukrepe, ki jih bo predstavil šofer kombija.
  • Predvsem pa zaupajte v šolski sistem, v učitelje, ki bodo vašim otrokom pomagali storiti korak ponovnega šolanja v šoli.

Mira Brinar Huš

Šolska svetovalna služba