Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Poletne rezervacije

SKLEPI OBČIN ZA POČITNIŠKE REZERVACIJE:

Šolsko leto 2019/20:

Šolsko leto 2018/19:

OBČINA POLZELA

Občina TABOR

Občina Braslovče

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0794/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-osnovni-soli-braslovce—oe-vrtec-braslovce-in-dodatnem-znizanju-placila-zaradi-odsotnosti

OBCINA VRANSKO

OBČINA ŠOŠTANJ

Občina Črnomelj

Občina Vodice

Občina Žalec

 

ARHIV:

Šolsko leto 2017 / 2018:

Občina Braslovče

Občina Vransko

Občina Tabor

Občina Žalec

 

Šolsko leto 2016 / 2017:
Občina Vransko
Občina Žalec
Občina Zagorje
Občina Tabor
Občina Braslovče

Šolsko leto 2015 / 2016:

Občina Tabor
Občina Vransko
Občina Celje
Občina Prebold
Občina Slovenj Gradec
Občina Vojnik
Občina Zagorje ob Savi
Občina Žalec
Občina Kamnik
Občina Nazarje

Šolsko leto 2014 / 2015:

občina Zagorje ob Savi
občina Vransko
občina Tabor

Šolsko leto 2013 / 2014:

občina Žalec 2014
občina Vransko
občina Domžale
občina Zagorje ob Savi
Mestna občina Celje
občina Tabor
občina Polzela
Občina Lukovica

Šolsko leto 2012 / 2013:

Mestna občina Celje
občina Vransko
občina Hrastnik
občina Zreče
občina Polzela
občina Tabor
občina Braslovče

Šolsko leto 2011 / 2012:

občina Tabor
občina Vransko
občina Braslovče
občina Žalec
občina Hrastnik
občina Komenda
občina Zagorje ob Savi