Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Poletne rezervacije

SKLEPI OBČIN ZA POČITNIŠKE REZERVACIJE:

Šolsko leto 19/20:

Šolsko leto 2018/19:

OBČINA ŠOŠTANJ

Občina Braslovče

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0794/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-osnovni-soli-braslovce—oe-vrtec-braslovce-in-dodatnem-znizanju-placila-zaradi-odsotnosti

Občina Prebold

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0325/sklep-o-spremembah-sklepa-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-vzgojno-izobrazevalnem-zavodu-os-prebold-oe-vrtec-prebold

Občina Vransko

Občina Celje

Občina Laško

Občina Semič

Občina Žalec

Občina Zagorje ob Savi

OBČINA LJUBNO

Občina Lukovica

Občina Kamnik

 

Arhiv:

Šolsko leto 2017 / 2018:

Občina Polzela
Občina Tabor
Občina Šoštanj
Občina Lukovica
Občina Braslovče
Občina Celje
Občina Slovenj Gradec
Občina Kamnik
Občina Prebold
Občina Vransko
Občina Zagorje ob Savi
Občina Ljubno
Občina Žalec
Občina Vojnik

Šolsko leto 2016 / 2017:

Občina Prebold
Občina Vransko
Občina Vojnik
Občina Žalec
Občina Lukovica
Občina Zagorje
Občina Celje
Občina Ljubno
Občina Tabor
Občina Polzela
Občina Braslovče


Šolsko leto 2015 / 2016:

Občina Ljubno
Občina Polzela
Občina Vransko
Občina Tabor
Občina Braslovče
Občina Lukovica
Občina Celje
Občina Prebold
Občina Slovenj Gradec
Občina Vojnik
Občina Zagorje ob Savi
Občina Žalec
Občina Kamnik
Občina Nazarje

Šolsko leto 2014 / 2015:

občina Vojnik
občina Slovenj Gradec
občina Polzela
občina Prebold
občina Lukovica
občina Braslovče
Mestna občina Celje
občina Litija
občina Nazarje
občina Kamnik
občina Ljubno
občina Slov.Bistrica
Občina Tabor
občina Zagorje ob Savi
občina Žalec
občina Vransko

Šolsko leto 2013 / 2014:

občina Vojnik
občina Kamnik
občina Žalec 2014
Mestna občina Ljubljana
občina Vransko
Občina Zagorje ob Savi
Občina Tabor
Občina Braslovče
Občina Slovenj Gradec
Občina Lukovica

Šolsko leto 2012 / 2013:

Mestna občina Celje
občina Kamnik
občina Vransko
Slovenj Gradec
občina Zreče
občina Lukovica
občina Polzela
občina Tabor
občina Braslovče

Šolsko leto 2011 / 2012:

Mestna občina Celje Stran 1 Stran 2 Stran 3
občina Vransko
občina Žalec
občina Komenda
občina Hrastnik
občina Zagorje ob Savi