DRAMATIZACIJA ROKAVIČKA

Pravljice imajo psihološki, socialni in vzgojno-izobraževalni pomen, saj otroke popeljejo  v čudoviti svet domišljije, obenem pa jim pomagajo razumevati svet, v katerem živijo. Pred časom sva otrokom pripovedovali ljudsko pravljico Rokavička, ki je otroke zelo pritegnila. V prosti igri so podoživljali vsebino pravljice z ustvarjalnim gibanjem in petjem; spodbudili sva jih k izvedbi dramatizacije ter jih usmerili k skupnemu načrtovanju celotnega procesa priprave in izvedbe. V celotnem procesu je bilo v ospredju medsebojno sodelovanje, otroci so pridobivali potrebne socialne spretnosti, krepili komunikacijske veščine in govorne sposobnosti. Iz predstave v predstavo je rasla tudi njihova samozavest in pozitivna samopodoba. Posebna nagrada za njihovo prizadevanje je bila predstavitev pred občinstvom – na ogled predstave smo namreč povabili starše. Izvedli smo družabno popoldne s predstavo in druženjem. Starše smo tudi pogostili z kokosovimi kroglicami katere smo sami pripravili. Ker pa smo si želeli še nastopati, smo v naslednjih dneh dramatizacijo predstavili tudi otrokom našega vrtca.

otroci skupine 5-6 let s Katjo in Majo