Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Festival FLL Jr. v Vitanju

V soboto, 20. 4. 2019, smo se Taborski FLL-jevci s POŠ Tabor in Robo Vrančki z Osnovne šole Vransko-Tabor udeležili Festivala FLL Jr. v Vitanju.

Ekipo Taborskih FLL-jevcev sestavljajo Bor Pečovik, Tevž Mlakar, Tevž Gosak. Maj Krivec in Jure Maček. Njihova mentorica je Simona Jan. Ekipo Robo Vrančkov pa sestavljajo Jan Kropec, Eva Učakar, Max Radulj, Lara Kropec, Daša Ana Dobnik in Miha Turk z mentorico Tino Žličar.

FIRST ® LEGO® Liga Jr. je netekmovalen, multidisciplinaren in zabaven program izkustvenega učenja in dela. Oblikovan je tako, da otroci, stari od 6 do 10 let, s pomočjo priljubljenih LEGO kock in gradnikov spoznavajo matematiko, naravoslovje, tehniko, računalništvo in informatiko na način, ki je povsem primeren in prilagojen njihovi starosti.

Otroci uporabljajo preprosto orodje LEGO Education WeDo (Legokocke, motorček, senzorji itd.), ki jim omogoča, da se z njegovo pomočjo naučijo glavnih prvin programiranja, kar potem prenesejo v vsakdanje življenje. Z uporabo LEGO Education WeDo pri otrocih spodbujamo sodelovalno učenje ter komunikacijske spretnosti. LEGO Education WeDo je zelo motivacijsko naravnan za otroke v prvem in drugem triletju osnovne šole, saj gre za sestavljanje Legokock v različne oblike, nato pa lahko te oblike z uporabo preprostih ukazov v programu WeDo sprogramiramo, da se premikajo, kot želimo.

Mentorji so letos vodili male radovedneže skozi raziskovanje novega izziva – Misija na Luno.

Skozi proces dela so se otroci učili o timskem delu, čudežih znanosti in tehnologiji in zelo pomembnih ter unikatnih vrednotah FIRST – odkritje, inovativnost, vpliv, vključevanje/Inkluzija, skupinsko delo in zabava.

Tako kot vsako leto so se tudi letos zbrali na Festivalu. Tokrat v Noordung centru Vitanje. Tam so predstavili svoja spoznanja, ekipo, model, delili ideje z vrstniki in obiskovalci, dobili povratne informacije odraslih radovednežev – ocenjevalcev, proslavili zaključek sezone in se zabavali.

(Vir: http://www.fll.si/izziv-2018/fll-jr-2018-misija-luna, Dostop: 20. 4. 2019)

Taborski FLL-jevci in Robo Vrančki z mentoricama Simono Jan in Tino Žličar