IMELI SMO KOZLIČKA…

V vrtcu imamo v tem šolskem letu in tudi v nekaj naslednjih prednostno nalogo razvijanje temeljnih vrednot, kot so spoštljivost, iskrenost, empatija in spoštovanje. Spoznavanja vrednot poskušamo otrokom predstaviti tudi preko ljudskih pravljic, ki imajo vedno poučno sporočilo.

V mesecu marcu smo se v skupini 5 – 6 let lotili dramatizacije ruske ljudske pravljice Volk in sedem kozličkov. Najprej smo se lotili prebiranja pravljice in pripovedovanja na različne načine. Narisali smo si posamezne prizore na folijo in jih zlagali v pravljico preko grafoskopa. Potem smo se lotili izdelave scene in pripomočkov za dramatizacijo. Najprej smo izdelali peč v katero se bo skril najmlajši kozliček, potem naredili kozličkove roge in drevesa za gozd. Veliko smo se tudi pogovarjali o tem, kako se gibajo koze in kozlički. Šli smo na obisk na kmetijo Konrad, kjer so bili prijazni in nam pokazali kozo in dva majhna kozlička, ki sta bila zelo razigrana. Pokazala sta nam vse mogoče vragolije, tudi kako skočita na mamo in dol. Deklica, ki je v dramatizaciji igrala mamo kozo, se je kar zbala, da bomo to počeli tudi v naši igrici. Najbolj iskrena je bila izjava ene deklice, ki je bila tako vesela, da je lahko videla kozličke, da bi najraje zajokala. Kozice smo lahko tudi hranili s suhim kruhom. Otroke je zanimalo, zakaj mala kozlička še ne jesta kruha. Izvedeli smo, da sta še premajhna. Kar nam je potrdilo dvome o tem, zakaj v pravljici mama koza malim kozličkom prinaša »samo« mleko. Naučili smo se tudi slovensko ljudsko pesmico Čin, čin Drežnica in rusko ljudsko pesmico Imeli smo kozlička. Ker je v mesecu marcu tudi materinski dan, smo za družine otrok pripravili srečanje, kjer smo zaigrali pravljico Volk in sedem kozličkov. Da pa je bila zgodba še boljša, smo za starše izdelali lutke, kozice, in so tudi oni nam ob družinskem prazniku zaigrali lutkovno predstavo. Srečanje je potekalo v prijetem vzdušju. Na koncu smo vse gledalce pogostili še z regratovo solato, ki smo jo med premorom pripravili sami.

Brigita in Mateja