Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

MEDNARODNI PROJEKT eTwinning

Vrtci so, z odprtim kurikulom, idealno mesto za izvedbo mednarodnih projektov v programu eTwinning. Letne načrtovane vsebine na ravni otrok, učiteljev in staršev se lahko z mednarodnim povezovanjem nadgradi in oplemeniti. eTwinning v vrtcu predstavlja tako možnost drugačnega, še boljšega dela z otroki, kot tudi možnost učenja na področjih, kjer predšolska vzgoja in s tem vzgojitelji, še iščejo svoje mesto (medijska vzgoja, varnost na internetu, znanja IKT, mednarodno delovanje).

Naša skupina otrok starih 3-4 let je letos sodelovala v projektu Playing with our senses, kjer smo sodelovali s skupinami vrtcev iz Poljske, Slovaške in Turčije. Dejavnosti so bile pestre in zanimive: okušanje okusov, igre z vodo, igre v gozdu, kar smo povezali s prednostno nalogo, izdelava tipne knjige, izmenjava voščilnic in še veliko drugih dejavnosti. Otroci so bili ves čas projekta aktivno vključeni in seznanjeni z delom. V avli sva uredili tudi razstavo eTwinning in naše aktivnosti predstavili staršem in drugim obiskovalcem.

Projekt je bil strokovno zasnovan in izveden, zato se z vsebino in izvedbo tudi potegujemo za nagrado kakovosti.

Link projekta: https://twinspace.etwinning.net/73707/home

Anuška Križnik in Ana Ribič