Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Mednarodni projekti v vrtcu Tabor

Mednarodni projekt eTwinning spodbuja sodelovanje evropskih vrtcev in šol s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (ICT), tako da nudi podporo, orodja in storitve, ki vrtcem in šolam poenostavljajo oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih partnerstev na katerem koli področju.

Tudi v naši skupini 5-6 let smo vpeti v tri mednarodne projekte. Eden izmed njih je matematični projekt, kjer otroci preko igre in izkustvenega učenja usvajajo osnove matematičnega mišljenja in logike. Dejavnosti zajemajo igre s količinami, merjenje, tehtanje, številske predstave, vzorčenje, igre s svetlobnimi efekti, eksperimenti ipd.

Na platformi eTwinning si ogledamo, kakšne dejavnosti izvajajo otroci v drugih državah, predstavimo svoje dejavnosti in jih skupaj ovrednotimo.

Eva: Všeč mi je bilo, ko smo delali sence.

Lovro: Igrali smo se žabice.

Glorija: Tehtali smo, na kateri strani je težje.

Vzg.: Anuška Križnik