Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Načrt zagotavljanja dela v Osnovni šoli Vransko-Tabor v času koronavirusa za starše

Vlada RS je s sklepom 18100-22/2021/1 z dne 29. 4. 2020 sprejela okvirni načrt sproščanja omejitev, s katerim se od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje.

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI

Za zaščito tako osebja kot učencev pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v šolo prihajajo le zdravi učenci in zdravo osebje.

Pri tem je potrebno izvajanje določenih ukrepov:

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Ne dotikajmo se oči, nosu in ust.
 • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 metra.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Starši se o tem pogovorite že z otrokom doma.
 • Starši ne vstopajo v šolo.

PRIHOD V ŠOLO

 • Priporočamo peš hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz staršev (brez združevanja učencev).
 • Prevoz bo smiselno prilagojen. Namenjen je učencem, ki ste jih starši prijavili za prevoz. Prejeli boste nov vozni red.
 • Učenci vozači med prevozom nosijo maske. Maske priskrbite starši. Otroke poučite o pravilnem nošenju maske in ravnanju z njo.
 • Učenci razredne stopnje centralne šole vstopajo v šolo pri glavnem vhodu, kjer jih čaka dežurni učitelj.
 • Učenci razredne stopnje podružnične šole vstopajo v  šolo skozi stranski vhod, kjer jih čaka dežurni učitelj
 • Učenci predmetne stopnje centralne šole vstopajo v šolo pri stranskem vhodu pod nadzorom dežurnih učiteljev.
 • Učenci predmetne stopnje podružnične šole vstopajo v šolo pri novem vhodu pod nadzorom dežurnih učiteljev.
 • V jutranje varstvo pridejo tisti učenci, ki ste jih starši prijavili.
 • Vstop za ostale učence pred 8.15 ni možen.
 • Starši sporočite razrednikom uro, kdaj boste prišli po otroka, da bo otrok pripravljen za odhod, in ga počakate pred vrati, kjer ste ga zjutraj oddali.
 • Učenci prinesejo izjavo prvi dan pouka in jo oddajo v škatlo pri vhodu.
 • Zajtrk bo zagotovljen za vse tiste prijavljene učence, ki pridejo v šolo do 7.30, ostali učenci zajtrkujejo doma.
 • S seboj prinesejo šolske potrebščine (razen športne opreme), ki ostanejo v šoli, vodo v plastenkah, dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo.
 • Učenci  naj bodo udobno in primerno obuti.
 • Učenci bodo pri vzgojno-izobraževalnih dejavnostih razdeljeni v skupine v skladu s priporočili NIJZ.
 • Z njimi so  razredničarke, druga strokovna delavka v prvem razredu, učitelji v oddelku podaljšanega bivanja ali ostali učitelji.
 • Pouk bo potekal po prilagojenem urniku. Čas zaključka pouka ostaja enak.
 • Učenci,  ki bodo odhajali domov takoj po pouku, bodo končali s poukom in kosilom do 13. ure.

UKREPANJE V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO

 • Otrok: do prihoda starševpočaka v izolaciji (na centralni šoli je to prostor pred knjižnico, na podružnični šoli je to gospodinjska učilnica), nosi masko, uporablja samo določene sanitarije in umivalnik,
 • če je potrjena okužba, starši obvestijo ravnatelja zavoda, zavod obvesti NIJZ.
 • Prostore temeljito očistimo in izvedemo dezinfekcijo. Prezračimo.
Pripravila:
Jožica Pečovnik, OZHRP
Ravnateljica:                          
Majda PIKL, univ. dipl. ped.