Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Načrt zagotavljanja dela v Osnovni šoli Vransko-Tabor v času koronavirusa za starše

Vlada RS je s sklepom 18100-22/2021/1 z dne 29. 4. 2020 sprejela okvirni načrt sproščanja omejitev,s katerim se od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje.

S 1. junijem 2020 vstopamo v novo fazo odprtja šol.

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI

Za zaščito tako osebja kot učencev pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v šolo prihajajo le zdravi učenci in zdravo osebje.

Pri tem je potrebno izvajanje določenih ukrepov:

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Ne dotikajmo se oči, nosu in ust.
 • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Starši se o tem pogovorite že z otrokom doma.
 • Starši ne vstopajo v šolo.

PRIHOD V ŠOLO

 • Priporočamo peš hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz staršev (brez združevanja učencev).
 • Prevoz bo smiselno prilagojen potrebam učencev. Prejeli boste vozni red.
 • Priporočamo, da učenci vozači  med prevozom nosijo maske. Maske priskrbite starši. Otroke poučite o pravilnem nošenju maske in ravnanju z njo.
 • Učenci razredne stopnje (od 1. do 4. razreda) centralne šole vstopajo v šolo pri glavnem vhodu, kjer jih čaka dežurni učitelj.
 • Učenci razredne stopnje (od 1. do 5. razreda) podružnične šole vstopajo v  šolo skozi stranski vhod, kjer jih čaka dežurni učitelj
 • Učenci predmetne stopnje (od 5. do 9. razreda) centralne šole vstopajo v šolo pri stranskem vhodu pod nadzorom dežurnih učiteljev.
 • Učenci predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda) podružnične šole vstopajo v šolo pri novem vhodu pod nadzorom dežurnih učiteljev.
 • Jutranje varstvo je namenjeno učencem vozačem.
 • Vstop za ostale učence je od osme ure dalje.
 • Učenci prinesejo izjavo prvi dan pouka in jo oddajo v škatlo pri vhodu.
 • Učenci zajtrkujejo doma, razen tistih, ki so koristili obrok v prejšnjem tednu.
 • S seboj prinesejo šolske potrebščine, vodo v plastenkah, dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo.
 • Učenci  naj bodo udobno in primerno obuti. Garderob ne bomo uporabljali.
 • Pouk bo potekal po urniku.
 • Učenci,  ki niso vozači, bodo odhajali domov takoj po končanem pouku.

UKREPANJE V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO

 • Otrok: do prihoda starševpočaka v izolaciji (na centralni šoli je to prostor pred knjižnico, na podružnični šoli je to gospodinjska učilnica), nosi masko, uporablja samo določene sanitarije in umivalnik,
 • če je potrjena okužba, starši obvestijo ravnatelja zavoda, zavod obvesti NIJZ.
 • Prostore temeljito očistimo in izvedemo dezinfekcijo. Prezračimo.
Pripravila:
Jožica Pečovnik, OZHRP
Ravnateljica:                          
Majda PIKL, univ. dipl. ped.