Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Načrt zagotavljanja dela v vrtcu Vransko in Tabor v času koronavirusa za starše

Vlada RS je s sklepom 18100-22/2021/1 z dne 29.4.2020 sprejela okvirni načrt sproščanja omejitev, s katerim se od 18.5.2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje.

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI

Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in osebje.

Pri tem je potrebno izvajanje določenih ukrepov:

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Ne dotikajmo se oči, nosu in ust.
 • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 metra.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja, plakat.
 • Starši otrok oddelkov 1-2 leta imajo vstop v vrtec, ostali ne. Starši otrok oddelka 1-2  vstopajo v vrtec z zaščitno masko, obvezno si razkužijo tudi roke. Razkužilo je na voljo na hodniku, pri vhodu.
 • Starši predhodno posredujejo izjavo vzgojiteljici svojega otroka. Vsakodnevno spremljajo zdravstveno stanje otroka. V primeru, da otrok zboli, obvestijo vrtec in ga ne pripeljejo.

PRIHOD V VRTEC (do 8. ure zjutraj)

 • Staršiotrok oddelka 1-2imajo vstop v vrtec, ostali ne.
 • Sprejem otrok od drugega leta dalje je samo pri vhodu v vrtec.
 • Ob večjem številu prihodov, se starši razvrstijo na priporočeno razdaljo in počakajo pred vrtcem.
 • Strokovna delavca sprejemata otroke pri vhodu.
 • Starši ob oddaji otroka predajo najosnovnejše informacije.
 • Rezervna oblačila otroci prinesejo s seboj kot običajno.
 • Otroci v vrtec naj ne prinašajo igrač. Svoje ninice, dude naj uporabljajo samo med spanjem, pustijo jih v garderobi.

UKREPANJE V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO

 • otrok: do prihoda starševpočaka v izolaciji, nosi masko, uporablja samo določen sanitarij in umivalnik,
 • če je potrjena okužba, starši obvestijo ravnatelja zavoda, zavod obvesti NIJZ,
 • Prostore temeljito očistimo in izvedemo dezinfekcijo. Prezračimo.
Pripravila:
Jožica Pečovnik, OZHRP
Ravnateljica:                           
Majda PIKL, univ. dipl. ped.