NASTAJANJE ŠOLSKEGA EKOVRTA NA OŠ VRANSKO

Šola na Vranskem ima že nekaj let ograjen prostor, v katerem so urejeni učilnica na prostem, manjši ribnik, hotel za žuželke, sadovnjak, travnate površine. Z namenom, da bi v tem prostoru pridelovali tudi vrtnine in zelišča, je šola postavila nekaj visokih gred, v začetku šolskega leta 2016/2017 pa smo se vključili v Program Šolski ekovrtovi, ki ga izvaja Inštitut za trajnostni razvoj v sodelovanju z evropskim projektom “EAThink2015 – misli globalno, jej lokalno”. V projektu partnerji povezujejo globalno učenje in šolske ekovrtove. Projekt na šoli vodiva mentorici Nataša Pečovnik in Maja Jerman.

Šolski vrt smo v tem šolskem letu želeli nadgraditi in urediti tako, da smo postavili kompostnik. V naslednjem šolskem letu želimo na šoli vzpostavili učinkovito zbiranje organskih odpadkov ter kompostiranje z izdelanim načrtom oz. opisom zbiranja organskih odpadkov, ki bi ga poznali vsi učenci in zaposleni na šoli. Pridobljen kompost bomo uporabili za naravno gnojenje vrtnih gred in za vzgojo lastnih sadik zelenjave. Material za en kompostnik nam je sofinanciral Inštitut za trajnostni razvoj, za drugega sta nam les podarila Jože Pikelj in Emilijan Kapus. Že obdelan les je bilo potrebno pobarvati z okolju prijaznimi barvami ter sestaviti glede na načrt, neobdelan les pa izmeriti, razžagati, pobarvati in sestaviti. Kompostnika so izdelali učenci 8. razredov pri pouku tehnike in tehnologije pod mentorstvom Jožeta Toplaka in Zvonke Cencelj, za kar se jima iskreno zahvaljujemo. Na šoli je v okviru Inštituta za trajnostni razvoj potekala tudi delavnica Šolski ekovrtovi, ki jo je vodila permakulturna strokovnjakinja, ga. Alenka Henigman. Na delavnici smo si vrt ogledali in razmišljali o njegovi nadgradnji in izboljšavi.

Za vrt smo celo leto skrbeli člani kuharsko vrtnarskega krožka in prvošolci z Majo Jerman. Na pobudo čebelarskega krožka je vrt dobil še številna drevesa in grmovnice ter veliko zeliščno gredo z medonosnimi rastlinami, ki jo je oblikoval in naredil Martin Reberšek. Njemu, sodelavcem, vrtnarstvu Sadika, cvetličarni Flora, kmetiji Rojnik, Jožetu Križniku in Julijanu Juhartu se zahvaljujemo za pomoč in podarjen material, za podporo pri izvedbi pa ravnateljici Majdi Pikl.

Zapisala mentorica projekta Šolski ekovrt na OŠ Vransko-Tabor, Nataša Pečovnik, prof. RP