Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

OBOGATITVENI DAN V VRTCU TABOR

V sredo, 23.10 2019 smo v sklopu POŽARNE VARNOSTI, izvedli 2. obogatitveni dan GASILCI, v povezavi s prednostno nalogo vrtca – razvijanje temeljnih vrednot.

Gasilci skrbijo za požarno preventivo, za varovanje ljudi, živali, okolja. Podajajo strokovno znanje, demonstrirajo situacije, usposabljajo ljudi in ozaveščajo širšo skupnost. Ker smo del družbenega okolja, smo se dela lotili odgovorno. Vprašali smo se: »Kaj delajo gasilci? Kaj je požar? Kdaj pokličemo gasilce? Kakšne avtomobile, opremo imajo?…«

Prehajali smo na igrišču, kjer smo z otroki pripravili dejavnosti. Preizkusili smo se v moči, vztrajnosti, koordinaciji in ravnotežju na gasilskem poligonu, polnili smo gasilske brentače z vodo in podirali piramide, pripravili smo manjši ogenj, zavarovali del igrišča in ga vztrajno gasili – kjer je dim je tudi ogenj! Za konec pa smo se okrepčali z gasilsko malico – palačinke z bučo. Otroci so ta dan pridobili izkušnje, veščine, znanje in hkrati vpogled v širšo družbo.

Vrtec Tabor, Laura Fekonja