Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

OBVESTILO staršem o postopnem odprtju vrtcev od 18. 5. 2020

Spoštovani starši,

nujnost ponovnega odpiranja vrtcev v še vedno trajajočih posebnih razmerah narekuje več dejavnikov. V prvi vrsti gre za vzpostavitev rednega procesa predšolske vzgoje. Pomembni pa so tudi socialno ekonomski razlogi in možnost varstva otrok, da se starši lahko bolj osredotočite na svoje delo in prispevate v družbi. V tem kontekstu vrtec z vsemi zaposlenimi nosi veliko družbeno odgovornost.

Z upoštevanjem priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so nastala v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo, bomo v največji možni meri zmanjšali tveganje za možnosti prenosa okužb in vzpostavili varno in spodbudno okolje. O potrebnem protokolu boste starši obveščeni naknadno.

Zaradi organizacije dela vrtca vas naprošamo za sodelovanje. Vzgojiteljice vaših otrok bodo v ponedeljek, 11. 5., oz. v torek, 12. 5. 2020, navezale stik z vami preko eAsistenta ali drugih komunikacijskih poti. Prosimo, da jim podate informacijo, ali s ponedeljkom, 18. 5. 2020, potrebujete varstvo za svojega otroka. V primeru, da bo vaš otrok pričel obiskovati vrtec, nujno posredujte izpolnjeno IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC, ki jo vrnete vzgojiteljici na mail. Svojo namero javite najkasneje do torka, 12. 5. 2020, do 12. ure.

V navodilih Higienska priporočila za vrtce v času epidemije COVID-19 je predvideno, da naj bodo na novo ustanovljene skupine stalne in vanje vsaj 14 dni ne sprejemamo novih otrok. Prosimo vas, da to dejstvo upoštevate. Kasnejše prijave torej vsaj 14 dni ne bodo mogoče. Seveda pa bomo v primeru sprememb ravnali v skladu z navodili.

Starši, ki boste z 18. 5. 2020 ponovno vključili svoje otroke v vrtec, boste dolžni plačevati vrtec, vsi ostali, ki pa boste svoje otroke še obdržali doma, boste plačila oproščeni.

Lepo vas pozdravljamo.

Pom. ravnateljice:
Mojca Brglez, mag. manag.                  

Ravnateljica:
Majda Pikl, univ. dipl. ped.