Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

»Ostern am Goethe-Institut«

Z mlajšimi učenci iz Tabora in z Vranskega, ki se učijo nemščino, smo se udeležili velikonočnih delavnic na Goethejevem inštitutu v Ljubljani. Učenci so na igriv način spoznavali besedišče na temo velike noči. Bila je enkratna priložnost, da so se učenci srečali s tem tujim jezikom še na drug način. Dejavnosti so bile učencem zelo všeč in si takšnega učenja še želijo.

Mentorica Martina Zupan Kuserbanj