PLESNI ŠKRATKI – plesni krožek v vrtcu Vransko

Krožek sva zasnovali na aktivni vlogi otrok, soodločanju in veselju do plesa. Pri uresničevanju vseh treh postavk nama je bila osnova za delo pedagoška metoda ustvarjalni gib.
Ustvarjalni gib je aktiven pristop učenja in poučevanja raznih vsebin s pomočjo telesa. Otroci z gibanjem izražajo in ustvarjajo različne vsebine. Ples, kot dejavnost, kamor uvrščamo ustvarjalni gib, ni le ples, je tudi medpodročno povezovanje z gibanjem, umetnostjo in drugimi področji (narava, družba, matematika). (po Geršak, V., 2016)
Skozi vso leto so »Plesni škratki« razveseljevali plesa željne otroke (ki jih je bilo iz tedna v teden več). Otroci so bili aktivni in inovativni soustvarjalci vsakega plesa, mentorici pa sva imeli prioriteto navduševati otroke za ples, izbirati kvalitetno klasično in ljudsko glasbo in jim ustvarjati pogoje za njihove plesne pobude. Otroci so z izvirnimi gibi pokazali pujskovo zgodbo, gobice, zimski ples, Rdečo kapico, ples z rekviziti,…
Ves čas smo bili aktivni člani v mednarodnem projektu eTwinninga Let`s dance. Pogledali smo si, kako plešejo otroci v drugih državah po Evropi. Naučili smo se zabavni turški ljudski ples.
Tudi mi nismo pozabili na naše ljudsko izročilo in smo se zavrteli na pesem Ob bistrem potok je mlin in Izak, Jakob, Abraham.

Kaj pa otroci povedo o plesnih škratkih:

»Všeč mi je ko plešemo; lahko povem še kateri ples mi je všeč, Rdeča kapica.«(Jakob, 5 let)
»Všeč so mi gobice.«(Ela, 5 let)
»Hm,..težko se je odločiti,…Rdeča kapica mi je najbolj všeč.«( Laura, 6 let)

Nuša in Maja