Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PREDSTAVITEV INSTRUMENTA

Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta. Otrok je lahko ustvarjalen v različni meri in na različnih umetniških področjih.

Z umetnostjo se otrok izraža in komunicira, s čimer razvija svojo sposobnost uporabljanja simbolov, ko v risbi, plesu, glasbi ustvari nekaj, kar predstavlja nekaj drugega. V umetnost spada tudi glasba. Glasbo otroci doživljajo na različne načine: lahko jo poslušajo, izvajajo, ustvarjajo, si jo zamišljajo in se z njo izražajo. Otroci starejših oddelkov 5-6 let so se srečali z glasbo na poseben način, saj nas je v vrtcu obiskala glasbenica ga. Eva, ki je s sabo prinesla violino. Na prijeten in igriv način, je otrokom predstavila svoj poklic glasbenice v orkestru. Otroci so uživali ob zvoku violine in zraven celo zaplesali. S svojimi izvirnimi odgovori so ves čas sodelovali pri pogovoru. Ge. Evi se zahvaljujemo za obisk in prijetno predstavitev.

                                                                                                    Otroci oddelkov 5-6 let s Simono, Katjo in Ido