ŠKRATEK NACE RAZISKUJE

Škratek Nace je majhna lutka, ki je otroke oddelka 2-3 spodbujala k raziskovanju narave, spoznavanju poslanstva gasilcev in premagovanju gibalnih izzivov v naravnem okolju, kjer smo zaradi izredno toplega vremena zopet preživeli veliko časa. Na igrišču, v sadovnjaku in gozdu smo opazovali spremembe na drevesih, naravo zaznavali z vsemi čutili, nabirali naravne materiale in plodove, se z njimi igrali, jih razvrščali in klasificirali. Otroci so imeli možnost miselnega razvoja na osnovi NTC iger, katerih izzive so z lahkoto premagovali. Obe s Polono sva bili mnenja, da so otroci v teh dveh mesecih precej napredovali.

Renata Košica