Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sneguljčica v nemškem jeziku

Na odru je zaživela Sneguljčica v nemškem jeziku. Predstavo so pripravili vestni šestošolci izbirnega predmeta nemščina z mentorico Martino Zupan Kuserbanj.