Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Šolski center Celje se predstavlja v Planetu TUŠ!

Radi bi vas obvestili, da pripravljamo v sodelovanju s Planetom TUŠ celodnevno predstavitev programov in poklicev, ki jih izvajamo na  Šolskem centru Celje. Predstavitev je namenjena učencem, staršem, svetovalnim delavcem in učiteljem.

Vsaka izmed petih šol ŠCC bo na stojnici prikazovala mozaik svojih dejavnosti od raziskovalno-teoretičnih vsebin, praktičnega pouka do interesnih dejavnosti. Obiskovalci se bodo lahko pogovorili z dijaki in zastavljali vprašanja njihovim mentorjem-učiteljem. Na stojnicah bomo ponujali zgibanke s predmetniki in drugimi podrobnejšimi informacijami posameznih šol.

Vabimo vas, da z učenci vaše osnovne šole obiščete naše stojnice v Planetu TUŠ v torek, 11. februarja 2020 med 9. in 19.00 uro!

Lep pozdrav

Šolske svetovalne delavke ŠCC