ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT

V letošnjem šolskem letu je tema enaka kot v preteklem, in sicer Šolstvo in šolski sistem. Tako smo se lahko bolj poglobljeno lotili debatiranja lanskoletnih sklepov nacionalnega otroškega parlamenta in iz debate prešli k iskanju rešitev ter postopnem udejanjanju sklepov.

Na Osnovni šoli Vransko-Tabor sta potekala dva otroška parlamenta. 12.  2.2019 se je odvijal na POŠ Tabor, 14. 2. 2019 pa na centralni šoli Vransko. Učenci so bili izredno komunikativni, premišljeni in z argumenti pokazali visok nivo zavedanja o lastni vključenosti v družbo. S svojimi mnenji želijo prispevati k spremembam šolskega sistema, hkrati pa znajo pogledati širše in tudi v sedanjem sistemu najti pozitivne točke.

Učenci predlagajo:

 • da so učitelji bolj dosledni in imajo več pravic (npr. da bi lahko pogledali v torbo učenca) in da delujejo bolj poenoteno,
 • da so postavljena jasna pravila, posledice in ukrepi (kazni naj bodo praktične narave- npr. pomoč hišniku),
 • da prihajajo učenci zraven na govorilne ure,
 • bolj zanimive ure,
 • več diferenciacije,
 • da bi imel učitelj možnost nemirnega učenca odstraniti iz razreda,
 • uvedbo ocenjevanja vedenja,
 • več izbirnih predmetov,
 • več poklicne orientacije, ekskurzije, kjer bi spoznavali poklice v praksi, pogovor z dijaki srednjih šol,
 • več praktičnega dela, vikend delavnice, več raziskovalnega dela, izmenjave s tujino, dopisovanje, zbiranje denarja z organizacijo prireditev,
 • več pogovorov,
 • urjenje ročnih spretnosti,
 • manj teoretičnega pomnjenja, več praktičnega znanja,
 • učenje skrbi sam zase,
 • da imajo starši manj pravic, konflikt v prvi vrsti rešujeta učitelj-učenec
 • tutorstvo (starejši pomagajo/ se družijo z  mlajšimi in so jim vzgled).

Učenci so na tajnih volitvah izvolili 8 poslancev, ki bodo našo šolo zastopali na medobčinskem otroškem parlamentu (28. 2. 2019, OŠ Braslovče):

Ajda Cizej, 9.a

Saša Semprimožnik, 9.a

Lana Učakar, 9.b

Eva Dobrovnik, 9.b

Filip Lukman, 9.c

Valerija Slakan, 8.c

Špela Marko, 8.c

Vanesa Stanko, 7.c

Vsem izvoljenim učencem želim čim bolj konstruktiven dialog!

Mentorica: Darja Korpnik