ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT TEMA: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM

V petek, 16.2.2018, se je na Osnovni šoli Vransko- Tabor odvijal šolski otroški parlament (1., 2. uro na OŠ Vransko, 3,.4. uro POŠ Tabor). Letošnja tema, Šolstvo in šolski sistem, je med razrednimi »poslanci« razvila pravo debato. Učenci so izkazali visoko mero razgledanosti, kritičnega razmišljanja, argumentiranja in kulturo dialoga. Razmišljanje izven okvirja je vodilo do podajanja najrazličnejših idej, predlogov, rešitev pa tudi do ustvarjalnih replik na podano mnenje.
V sklopu vodilne teme so učenci razmišljali o odnosih v šoli, učnih vsebinah, metodah in načinih poučevanja ter šoli za življenje.
Ob koncu zasedanja smo povzeli bistvene sklepe:
Več komunikacije učitelj, učenec, starši.
– Učitelji bi morali imeti več avtoritete.
– Boljši odnosi med vsemi udeleženci v VIZ.
– Starši bi morali več pozornosti nameniti svojemu otroku, preveriti informacije, šele nato ukrepati.
– Učne vsebine so nekoristne za življenje.
– Potrebna bi bila izbira učnih vsebin glede na interes posameznika (od 7. razreda dalje).
– V prvi triadi bi bilo potrebno učence motivirati za učenje.
– Več praktičnih predmetov na razredni stopnji.
– Več prakse, manj teorije. Npr.: seznanjanje s poklici v konkretni situaciji (delo s policisti, zdravniki…)
– Manj nalog.
– Več športa, rekreativni odmor je super, lahko bi bil daljši in vsak dan.
– Manj frontalnega pouka, več raziskovanja, pogovora, praktičnega dela, dela po skupinah, učenje na terenu, več zunanjih delavcev iz prakse, učenje na prostem, učenje s pomočjo poskusov.
– Šolanje se več desetletij ni bistveno spremenilo, družba pa se je. Nujno potrebne spremembe.
– Potrebni so predmeti za življenje: jeziki, ples, medsebojni odnosi, gospodinjstvo, tehnična dela, delo na kmetiji, finančni plan in delo z denarjem, računalništvo.

Na tajnih volitvah so šolski poslanci izglasovali 8 predstavnikov naše šole, ki se bodo udeležili medobčinskega otroškega parlamenta 12.3.2018, na OŠ Prebold.

Izvoljeni predstavniki so:

1. Ažbe Cekin, 9.a
2. Ana Pečovnik, 9.a
3. Jaka Turk, 8.a
4. Lovro Praprotnik, 7.a
5. Luka Demšar, 9.b
6. Natalija Jelen, 9.b
7. Filip Lukman, 8.c
8. Špela Marko, 7.c

Vsem izvoljenim učencem čestitam in želim veliko ustvarjalnega razmišljanja na medobčinskem parlamentu!

Darja Korpnik, mentorica otroškega parlamenta