TRETJEŠOLCI Z VLAKOM IN AVTOBUSOM

V tretjem razredu smo spoznavali promet, prometna pravila, vrste prometa in poklice, povezane s prometom. Da bi učenci svoje znanje utrdili, spoznali različna vozila in se preizkusili v samostojnosti, smo organizirali tehniški dan, na katerem so si učenci samostojno kupovali vozovnice, spoznali avtobusno in železniško postajo ter tržnico. Na tržnici so se pogovarjali z branjevkami in branjevci. Prav vsi so izkazali veliko mero samostojnosti in odgovornosti. Več o tehniškem dnevu so zapisali Max, Metka, Miha, Tjaž in Ema.

V četrtek, 4. 10. 2018, smo se z avtobusom odpeljali v Celje. Najprej smo si šli ogledat železniško postajo, Ogledali smo si kontrolni stolp. Iz železniške postaje smo odšli peš na tržnico. Tržnica je velika in je pokrita. Na njej je veliko stojnic. Na stojnicah prodajajo sadje in zelenjavo. Sadje in zelenjavo so prodajali prodajalci. Prodajalce smo vprašali, od kod dobijo sadje in zelenjavo in kaj so po poklicu. Ugotovili smo, da je največ pridelkov iz Slovenije. Po ogledu smo odšli na železniško postajo. Tam smo si kupili vozovnico in se z vlakom odpeljali do Polzele. Na vlaku smo ogledali tudi strojevodjevo kabino. Na Polzeli nas je pričakal kombi, s katerim smo se odpeljali do šole. Doma mi je ata povedal, da se zapori ob tržnici imenujejo Celjski Stari pisker.
Max Mravljak, 3. b

V četrtek je bilo super. Najprej smo šli na kombi. Potem smo se peljali z lokalnim avtobusom. V Celju na zadnji postaji smo izstopili in šli peš do železniške postaje. Na postaji smo šli v čakalnico. Nato smo šli h gospodu, ki nam je razlagal o vlakih. Šli smo tudi v nadzorni stolp, kjer smo gledali vlake in na veliki tabli pritiskali gumbe. Po ogledu smo odšli na avtobusno postajo in nato naprej na tržnico. Po ogledu smo odšli nazaj na železniško postajo, kjer smo kupili vozovnice in počakali na vlak. Na vlaku je bilo super.
Metka Grahek Ličer, 3. b

Tehniški dan smo imeli v četrtek, 4.10.2018. Naša pot se je pričela s šolskim avtobusom. Peljali smo se z lokalnim avtobusom do Celja. Po prihodu v Celje smo si najprej ogledali železniško postajo. Na železniški postaji smo si kupili vozovnice. Po ogledu železniške postaje smo šli na avtobusno postajo in na tržnico. Na tržnici smo branjevce in branjevke spraševali podrobnosti. Po ogledu tržnice smo šli na vlak. Z vlakom smo se peljali do Polzele. Dan mi je bil zelo všeč.
Ema Praprotnik, 3.a

Tehniški dan smo imeli v četrtek, 4.10.2018. Naša pot se je pričela pri šoli. Peljali smo se s šolskim kombijem. Izstopili smo v Šempetru na avtobusni postaji in tam šli na lokalni avtobus. Po prihodu v Celje smo si ogledali železniško postajo. Na avtobusni in železniški postaji smo izvedeli, da potrebujemo vozovnice. Po ogledu železniške in avtobusne postaje smo šli na tržnico. Pri ogledu tržnice smo videli, kaj vse tam prodajajo: oblačila, obutev, sadje, zelenjavo, denarnice,… na tržnici smo reševali različne učne liste. Na tržnici smo izvedeli, da imajo pridelki in izdelki različne cene. Po ogledu tržnice smo se napotili na železniško postajo. Z vlakom smo se peljali do Polzele. Do šole smo se peljali s šolskim kombijem. Najbolj mi je bilo všeč na vlaku.
Miha Habjan, 3.a

V četrtek, 4.10.2018, smo imeli tehniški dan. Naša pot se je pričela pri šoli s šolskim kombijem. Izstopili smo v Šempetru. Peljali smo se z lokalnim avtobusom. Po prihodu smo si najprej ogledali železniško postajo. Izvedeli smo, da tako na vlaku kot na avtobusu potrebujemo vozovnice. Po ogledu železniške in avtobusne postaje smo si šli pogledat tržnico. Pri ogledu tržnice smo videli, kaj vse prodajajo. Na tržnici smo reševali liste. Na tržnici smo izvedeli od kod prihajajo pridelki. Po ogledu tržnice smo šli na železniško postajo. Kupili smo si vozovnice. Z vlakom smo se peljali do Polzele. Do šole smo se peljali s šolskim kombijem. Na tem dnevu mi je bilo še posebej všeč na vlaku.
Tjaž Bogataj, 3.a