VABILO NA SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK

Spoštovani starši!

Novo šolsko leto prinaša nove izzive za učence, učitelje in seveda tudi vas, starše. Da bomo tudi tokrat sodelovali z roko v roki, vas vabimo letošnji skupni roditeljski sestanek. Najprej bo potekal skupni del v jedilnici šole, kjer vam bomo predstavili novosti letošnjega šolskega leta, nato pa se boste srečali z razredniki vaših otrok in se seznanili z letnim delovnim načrtom šole. Roditeljski sestanek bo v četrtek, 18. 9. 2014, ob 18.30.

Dnevni red:
1. Uvod (v jedilnici šole):
– nagovor ravnateljice in vodje podružnice,
– prometna varnost (Roman Ocvirk).
2. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih (v matičnih učilnicah, razredniki).
3. Aktualnosti, vprašanja in pobude staršev.

V upanju, da se bomo srečali v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo!

Pripravila:
Polona Učakar, pom. ravn.

Ravnateljica:
Majda Pikl, univ. dipl. ped.