VABILO NA SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK

Spoštovani starši!

Novo šolsko leto prinaša nove izzive za učence, učitelje in seveda tudi vas, starše. Da bomo tudi tokrat sodelovali z roko v roki, vas vabimo letošnji skupni roditeljski sestanek. Najprej bo potekal skupni del, kjer vam bomo predstavili novosti letošnjega šolskega leta, nato pa se boste srečali z razredniki vaših otrok in se seznanili z letnim delovnim načrtom šole. Roditeljski sestanek bo v četrtek, 10. 9. 2015, ob :
16.30 za razredno stopnjo (za starše učencev od 1. do 5. razreda),
17.30 za predmetno stopnjo (za starše učencev od 6. do 9. razreda).

Dnevni red:
1. Uvod ravnateljice (v jedilnici šole).
2. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih (v matičnih učilnicah, razredniki).
3. Aktualnosti, vprašanja in pobude staršev.

V upanju, da se bomo srečali v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo!

Pripravila:
Polona Učakar, pom. ravn.

Ravnateljica:
Majda Pikl, univ. dipl. ped.