Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vloga za uveljavitev pravico do dodatnega popusta oziroma nižjega plačila vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka v primeru bolezni ali poškodbe otroka

Na podlagi 4. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko,  št. 6020-01/2018,  z dne 13. 3.2018, uveljavljam pravico do dodatnega popusta oziroma nižjega plačila vrtca za čas otrokove odsotnosti zaradi upravičenih razlogov, v primeru bolezni ali poškodbe otroka: