Obvestilo o izvajanju neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2015/16

V 4. in 5. razredu Osnovne šole Vransko bomo v šolskem letu 2015/16 izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete: nemščino, tehniko in šport. Na podružnični šoli v Taboru bomo v 4. in 5. razredu izvajali nemščino.

V 7. in 8. razredu Osnovne šole Vransko bomo v šolskem letu 2015/16 izvajali neobvezni izbirni predmet francoščino.

Na podružnični šoli v Taboru bomo neobvezni izbirni predmet francoščino izvajali v 8. razredu.