Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti:

Šola mora obvezno ponuditi izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu. Ti predmeti so družboslovno-humanistični in naravoslovni-tehnični. Lahko so enoletni, triletni (tuj jezik, logika, verstva in etika) ali enoletni, vezani na razred. Za te je predpisano, v katerem razredu se lahko izvajajo.

Enoletne predmete, ki niso vezani na razred, ponudimo v vseh treh razredih, zato se izvajajo v mešanih skupinah (učenci 7., 8., 9. r. skupaj).

Predstavitev izbirnih predmetov (publikacija)
Filozofija za otroke
Turistična vzgoja
Nemščina

Neobvezni izbirni predmeti:

V šolskem letu 2014/15 pričnemo s postopnim uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov v 4. in 7. razredu. Učenci lahko izberejo eno ali dve uri izbirnih predmetov ali pa se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh ne odločijo. Neobvezni izbirni predmet je učencu na voljo, da ga izbere, vendar se zanj ni potrebno odločiti. Ko pa učenec predmet izbere, ga mora v določenem šolskem letu obiskovati in bo tudi ocenjen.

Izbirni predmeti v 4. razredu so: nemščina, umetnost, računalništvo, tehnika in šport. V 7. razredu bo neobvezni izbirni predmet eden izmed naslednjih tujih jezikov: hrvaščina, madžarščina, italijanščina, nemščina, francoščina, angleščina.

preberite več o neobveznih izbirnih predmetih
>> Obvestilo o izvajanju neobveznih izbirnih predmetov