Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Predstavitev izbirnih predmetov

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo od 4. – 6. razreda.  Za učence ti predmeti niso obvezni.  Učenec lahko izbere eno uro, največ dve uri izbirnih predmetov tedensko ali pa se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh ne odloči.

Šola mora obvezno ponuditi izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu. Ti predmeti so družboslovno-humanistični in naravoslovni-tehnični. Lahko so enoletni, triletni (tuj jezik, logika, verstva in etika) ali  enoletni, vezani na razred. Za te  je predpisano, v katerem razredu se lahko izvajajo.
Enoletne predmete, ki niso vezani na razred, ponudimo v vseh treh razredih, zato se izvajajo v mešanih skupinah (učenci 7., 8., 9. r. skupaj).