Izdelava animacije pri izbirnem predmetu filmska vzgoja

V letošnjem letu smo prvič ponudili učencem obvezni zbirni predmet filmska vzgoja. Gre za relativno nov izbirni predmet, pri katerem učenci spoznavajo, kaj je to film, spoznajo filmske žanre in filmske poklice, odkrivajo proces nastanka filma, razvijajo veščine interpretacije filma in se učijo vizualno izražati svoja spoznanja ter še mnogo drugega.

Ena izmed zanimivejših stvari, ki smo jih v tem šolskem letu počeli pri izbirnem predmetu, je gotovo izdelava lastne preproste animacije.

Učenci so si v skupinah najprej zamislili zgodbo, ki jo želijo predstaviti skozi animacijo. Zamislili so si like, ki bodo nastopali v zgodbi.

Na podlagi zamišljene zgodbe so narisali likovno zasnovo za ozadje in like. Sledilo je animiranje scen. V našem primeru smo uporabili preprost postopek stop motion animacije, kjer smo s pomočjo stojal in fotoaparatov premikali figure in na tak način ustvarili gibanje.

Ko smo vse scene fotografirali, je sledila montaža na računalniku v preprostem programu Movie Maker. Dodali smo še naslove, glasbo ter animacije opremili s preprostimi besedili.

Utrinke ustvarjenega si lahko ogledate spodaj.

Mentorica Katja Brezovnik