Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Prijave v srednje šole

Obveščam vas, da bodo srednje šole preizkuse nadarjenosti in razgovore za športne oddelke opravile po končanem ukrepu prenehanja vzgojnoizobraževalnega dela (tiste, ki tega še niso storile). Prestavljen je tudi rok za prijavo v srednjo šolo. Datum bo sporočen kasneje.

Devetošolci, ki so bili v petek, 13. 3. 2020 v šoli, so prijavo že pisali. Obdržijo jo doma, dokler se ne vrnejo v šolo, oz. jo lahko pošljejo na OŠ Vransko po pošti. Tisti, ki prijave še niso pisali, bodo to naredili takoj, ko se vrnemo nazaj v šolo. Nikakor ne  pošiljajte prijav  v srednje šole brez podpisa ravnateljice in žiga šole.

Šolska svetovalna služba:

Mira Brinar Huš