Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA ZA UČENCE IN DIJAKE, KATERIH IZOBRAŽEVANJE POTEKA NA DALJAVO

Spoštovani!

V skladu z okrožnico MIZŠ št. 6030-1/2020/88 in soglasju z Občino Vransko bo Osnovna šola Vransko-Tabor zagotovila brezplačen topli obrok za vse učence in dijake v skladu s kriteriji, ki so opredeljeni v prej omenjeni okrožnici. Brezplačen topli obrok pripada učencem in dijakom, ki imajo stalno prebivališče v občini Vransko in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 Eur (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oz. tistim, ki imajo subvencionirano kosilo ter dijakom 2. razreda državne štipendije).

Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino. Prijavo na brezplačni obrok pošljejo starši na šolo.

Šola zagotavlja topli obrok tistim upravičencem, ki ustrezajo opisanim kriterijem.

Šola poskrbi za pripravo obrokov, starši pa za dnevni prevzem le-teh. Posodo za prevzem priskrbite sami.

Prevzem toplih obrokov bo v jedilnici centralne šole Vransko, od 11.15 do 12.15 ure.

Brezplačni obrok bomo zagotavljali od torka, 10. 11. 2020.

Prosimo, da pošljete prijavo na šolski mail: os.vransko@guest.arnes.si ali pokličete na telefon 030 703 23 71 do ponedeljka, do 12. ure.

 Ravnateljica:  Majda Pikl, univ. dipl. ped.