Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Življenje v osami

Živeti v času koronavirusa nam daje spoznanje o tem, kako krhko je naše življenje in o tem, kako smo odvisni drug od drugega. Ravnanje vsakega posameznika vpliva na sočloveka, njegovo zdravje. To spoznanje osmisli ukrepe, ki smo jih sprejeli in jih moramo izvajati. Daje nam občutek, da delamo dobro zase in za druge. To je dober občutek, kajne?

 Slavoj Žižek pravi, da se ljubezen do sočloveka v tem času kaže tako, da se ga ne dotikaš. Izogibanje drugim je postalo znak spoštovanja do drugega. Nevarnost vidimo v drugih in sebe zaznavamo kot potencialno nevarne. Dobro, da imamo na voljo zelo preproste, učinkovite ukrepe, ki so nam na voljo: poleg našega razdruževanja, redno, pogosto in temeljito umivanje rok z milom, razkuževanje rok in površin. Izvajajmo jih! Sedaj moramo delati za skupno dobro.

Srečujemo se na spletnih omrežjih, po telefonu. Življenje, ki si ga nikakor nismo zamišljali, je postala nova realnost. Posledice za razvoj in odnose v družbi nam še niso jasne. Prišlo bo do nove normalnosti, ki ne bo takšna, kot smo je bili vajeni. To potrjuje tezo, da so edino spremembe stalnica našega življenja. Upam, da se bo zgodila sprememba v smeri več solidarnosti, povezanosti z drugimi.

Poglejmo  pozitivne plati današnje situacije. V benečanskih kanalih spet plavajo ribe, Kitajci vidijo modro nebo, emisije plinov, različnih delcev v zrak so se zmanjšale, zato je zrak čistejši. Mati Zemlja si bo odpočila od naše prevelike eksploatacije njenih virov ter onesnaževanja. Več smo s svojimi družinami, čas lahko namenimo hobijem, temu, kar radi počnemo. Preizkušamo sebe v novih izzivih, znajti se moramo v novih situacijah,  kar razvija našo ustvarjalnost. Povezani smo bolj, čeprav fizično ločeni. Vrednote, kot so sodelovanje, pomoč se krepijo. Tudi v našem kolektivu.

Prepričana sem, da bodo otroci, ko bo to za nami, zelo radi spet sedli v šolske klopi. Pogrešate že svoje sošolce, prijatelje in učitelje, kajne? Šola je namreč prostor srečevanj, druženja, vzpostavljanja socialnih odnosov. S šolanjem na daljavo je bilo to začasno prekinjeno, ostalo je pridobivanje, utrjevanje znanja.

Dragi učenci, ob domačih zadolžitvah, krepite lastno odgovornost, samostojnost. Če kaj ne gre, če se zatika, smo tu zato, da vam pomagamo. Učitelji DSP so z vami že navezali stik, naj vam tudi oni pomagajo.

Imejte se dobro, pazite nase in ostanite zdravi!

Šolska svetovalna služba:

Mira Brinar Huš, univ. dipl. psih.