Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Razširjeni program – RAP

S 1. septembrom šolskega leta 2024/2025 bo začel veljati nov Zakon o osnovni šoli. Dejavnosti izven obveznega programa, ki smo jih poznali prej (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, neobvezni izbirni predmeti) se bodo preimenovale v dejavnosti razširjenega programa s treh področij (gibanje za zdravje in dobro počutje, kultura in državljanska vzgoja, učenje učenja)

Področja razširjenega programa

Kratke predstavitve posameznih dejavnosti, ki se bodo izvajale v šol. letu 2024/25 lahko preberete v tem dokumentu.

Znotraj vsakega področja in sklopa so predstavljene po abecedi imen. Ob vsaki je s črkama V in T označeno, ali jo ponujamo na Vranskem ali v Taboru ali na obeh lokacijah.

Accessibility
Skip to content