Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Sklad ŽAREK UPANJA

Šolski sklad deluje z namenom pomoči družinam v socialnih stiskah, občasno pa namenimo sredstva tudi za vse učence.

Vlogo za dodelitev sredstev (dobite jo na spletni strani šole, pri razredniku ali svetovalni službi) z dokazili (fotokopijo odločbe CSD) oddajo starši do dogovorjenega roka v zaprti kuverti (s pripisom “Za sklad ŽAREK UPANJA”) v tajništvo šole.

Vlogo lahko pošljete tudi priporočeno po pošti:

Osnovna šola Vransko-Tabor
Za sklad ŽAREK UPANJA
Vransko 23
3305 Vransko

Oddane prošnje zbere svetovalna služba, obravnava pa jih komisija za dodeljevanje sredstev.

Prošenj, ki ne bodo oddane do dogovorjenega roka, komisija ne bo obravnavala. Starši dobijo na vlogo pisni odgovor.

Pričakujemo, da bodo vsi učenci, še posebej tisti, ki jim je pomoč iz sklada odobrena, prizadevno pomagali pri zbiralnih akcijah.

Sredstva za sklad Žarek upanja namenjena učencem Osnovne šole Vransko-Tabor lahko nakažete:

TRR: SI56 0138-9603-0686-847

SKLIC: 00 65135482-29912

Sredstva za sklad Žarek upanja namenjena vrtčevskim otrokom lahko nakažete:

TRR: SI56 0138-9603-0686-847

SKLIC: 00 65135482-29932 (Vrtec Vransko)

SKLIC: 00 65135482-29942 (Vrtec Tabor)

Accessibility
Skip to content