Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

OSNOVNA ŠOLA VRANSKO-TABOR DOBITNIK ZNAKA ŠOLSKI EKOVRT

Šolski EKOVRT

Šolski vrt na Osnovni šoli Vransko-Tabor je 4. 12. 2018 na zaključnem posvetu projekta »Kompost gre v šolo« in jesenskem seminarju programa »Šolski ekovrtovi« prejel znak programa Šolski ekovrtovi. Znak »Šolski ekovrt« podeljuje Inštitut za trajnostni razvoj, na osnovi izpolnjevanja meril za ekološko vrtnarjenje v vrtcih oz. šolah. Znake sta podelili ambasadorka programa ga. Manca Košir in ga. Jožica Fabjan, učiteljica permakulture. Prav tako smo na posvetu prejeli priznanje za sodelovanje v projektu »Kompostiranje je več kot recikliranje«, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor.

Naša šola je v program vključena že tretje leto, v tem času pa smo poskrbeli, da šolski vrt ustreza merilom za pridobitev znaka. Ugled znaka temelji na osnovi dosežkov pri oblikovanju, razvoju in delovanju šolskega ekovrta ter na osnovi častne izjave, ki temelji na naslednjih merilih;

  • Kompostiranje: organske odpadke zbiramo in jih ustrezno kompostiramo, kompost pa uporabljamo za gnojenje vrtnih rastlin.
  • Uporabljamo ekološka semena ali kemično netretirana semena, če ekoloških ni na voljo.
  • Izdelan imamo osnoven načrt kolobarjenja, ki ga upoštevamo pri gojenju rastlin.
  • Rastline gnojimo z organskimi gnojili: kompostom, posevki za zeleno gnojenje, kompostiranim gnojem ipd.; izdelan imamo osnoven načrt preskrbe rastlin s hranili.
  • Trajnostno gospodarimo z vodo: z njo ravnamo skrbno, padavinsko vodo po možnosti zbiramo za rabo na vrtu oziroma po potrebi, če je možno, jo čistimo s pomočjo rastlin.
  • V vrtu ne uporabljamo nobenih kemično-sintetičnih pesticidov.
  • V vrtu ne uporabljamo nobenih kemično-sintetičnih mineralnih gnojil.
  • Ločeno zbiramo ne le organske, temveč tudi vse druge odpadke.

Vse to nam je uspelo s pomočjo idej in pridnih rok učencev, ki so vključeni v interesno dejavnost Kuharsko-vrtnarski krožek, ki ga že več let na šoli vodiva Maja Jerman in Nataša Pečovnik. Prav tako skupaj koordinirava tudi program »Šolski ekovrtovi« na šoli. Seveda se zahvaljujeva nekaterim sodelavcem za pomoč, predvsem gospodu hišniku ter podpori vodstva. Znak »Šolski ekovrt« je veljaven dve leti, potem pa ga je potrebno obnoviti z nadgradnjo vrta. V prihodnje imamo željo na šolskem ekovrtu postaviti nov hotel za žuželke in poiskati primeren prostor za talni vrt.

Zapisali koordinatorici programa »Šolski ekovrt« na šoli Nataša Pečovnik in Maja Jerman

Accessibility