Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

OBJEM na osnovni šoli Vransko-Tabor

Na Osnovni šoli Vransko-Tabor smo kot implementacijska šola vključeni v petletni projekt OBJEM. V projektni skupini je vključenih 18 strokovnih delavcev celotne vertikale, svetovalne službe in vodstva. Naše prioritetno področje je izboljšanje znanja slovenščine kot maternega jezika, s poudarkom na izboljšanju sposobnosti pisanja in pisnega izražanja učencev.

Posebna pozornost je namenjena razvijanju zahtevnejših ravni bralne zmožnosti s poudarkom na samostojnem tvorjenju besedil (zapisovanje v povedih, zapisovanje v obliki ključnih besed z iskanjem bistva …). Učence skušamo za pisno izražanje motivirati s podajanje sprotne povratne informacije in jih s tem motivirati za izboljšavo besedila (kar se je v času korona šole izkazalo kot zelo dobro motivacijsko sredstvo).

Obenem smo v zadnjem času knjižnico napolnili z nekaterimi novimi (modernimi) knjigami, za katere verjamemo, da bodo v veliko veselje bralcem (ne samo mlajšim, ampak tudi starejšim). Velika skrb je bila in bo še vnaprej namenjena ustvarjanju okolja, v katerem bo glavni cilj, da učence motiviramo za branje po celotni vertikali.

Z veliko gotovostjo lahko potrdimo, da se naš trud glede izboljšanja pisanja in pisnega izražanja učencev pri vseh predmetih že kaže. Je pa res, da bo potrebno še kar nekaj dela in dobre volje, da bodo rezultati takšni, kot si jih želimo.

Accessibility
Skip to content