Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM)

Projekt SKUM je vseslovenski projekt, katerega osrednja ideja je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok.

Projekt SKUM, je pet letni projekt, ki bo potekal do junija 2022, financirata Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport ter Evropski socialni skladi. Poslovodeči partner projekta je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem.

SKUM je razvojni projekt, kar pomeni, da se bodo nove prakse in pristopi snovali in razvijali neposredno v razvojnih šolah ter v za umetnost avtentičnih učnih okoljih, preizkušali pa v implementacijskih šolah. Na osnovi spremljanja in evalviranja praks se bo oblikovalo priporočila in zasnovalo strategije za še večjo in učinkovitejšo umestitev raznovrstnih umetniških praks v šolski prostor. Naša šola bo v projektu sodelovala kot implementacijska šola.

V projektu si bomo prizadevali, da bodo učenci spodbujeni h komunikaciji v različnih umetniških jezikih, vpeljani v kulturno-umetniško dogajanje v ožjem okolju in v aktivne oblike umetniškega snovanja ter imeli dovolj priložnosti in možnosti za vzpostavljanje aktivnega odnosa do umetnosti nasploh.

Poudarek na naši šoli je na razvijanju plesne, glasbene, uprizoritvene, likovne, avdiovizualne umetnosti.

Koordinatorica projekta na šoli je Mateja Jeler, poleg nje pa v projektu sodelujejo še Vanja Govek, Danijela Jeršič, Tina Žličar, Polona Vodičar, Jože Toplak, Katja Brezovnik, Manja Majcen.

V preteklem šolskem letu je bil v okviru projekta SKUM izpeljan projektni teden – Stik analognega in digitalnega sveta (v obeh petih razredih), in sicer v času pouka na daljavo, ki je bil uspešno predstavljen na Kulturnem bazarju, 6. 10. 2020 ter v mednarodnem časopisu DaCi.

Več o predstavitvi projekta na Kulturnem bazarju in časopisu si lahko preberete tu:

daCi

Več informacij o samem projektu najdete na uradni spletni strani projekta:

SKUM

 

Accessibility
Skip to content