Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

EDUCATING HEARTS

Program: Erasmus +

Projekt: KA 229 EDUCATIONS HEARTS

Identifikator projektov: 2020-1-DE03-KA229-077354

Trajanje: 1. 9. 2020 – 1.8. 2022

Države: NEMČIJA, SLOVENIJA , PORTUGALSKA, TURČIJA, POLJSKA, ŠPANIJA

Država koordinatorica: Nemčija

Cilji projekta:
“Izobraževanje src” je povečati socialno vključenost v sodelujoče šole in njihove lokalne skupnosti.

S tem projektom bomo lahko predstavili temo socialne vključenosti našim učencem in poskusili prikazati, kaj pomeni večnacionalno sodelovanje v praksi, z vzpostavitvijo več kratkoročnih izmenjav učencev.

Naš glavni cilj v projektu je udeležence naučiti enakosti spolov, socialne, rasne, kulturne in verske strpnosti ter različnih drugih oblik socialne vključenosti, kot so vključevanje invalidov ali starejših. Želimo, da naši udeleženci razumejo naše skupne vrednote, kar nam bo omogočilo tudi, da jih naučimo več o pomenu negovanja naše skupne evropske dediščine. Pri tem bodo naši udeleženci izboljšali tudi svoje bolj oprijemljive veščine: angleški jezik in IKT.

Povezava do spletne strani projekta

Accessibility
Skip to content