Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

SKLAD ŠOLE IN VRTCA ŽAREK UPANJA

Posebne okoliščine, ki so zaznamovale naše zadnje leto, so pustile pečat tudi skladu šole in vrtca Žarek upanja.

Sklad vsako leto del sredstev namenja za dejavnosti, ki obogatijo vse učence, pomaga pa tudi tistim družinam, ki potrebujejo pomoč pri plačilu. V vrtcu se sredstva porabljajo za nakup igral ali za kakšno obogatitveno dejavnost. V zadnjem letu teh dejavnosti seveda ni bilo toliko kot običajno, zato je bila poraba iz sklada temu primerno manjša. Po sklepu upravnega odbora sklada pa smo 3.300,00 EUR porabili za nakup računalnikov za učence, namenjenih pouku na daljavo. Te računalnike je šola posodila družinam, ki jim je primanjkovalo ustrezne opreme za nemoteno sodelovanje pri pouku.

V preteklih letih je sklad največ sredstev pridobival s pomočjo dobrodelne prireditve Rotary Cluba in iz donacij, del pa tudi z zbiralnimi akcijami papirja ter odpadnih tonerjev in kartuš. Zaradi epidemije dobrodelne prireditve v letu 2020 ni bilo, zato so bile glavni vir druge donacije in zbiralne akcije papirja.

Upamo in želimo si, da bomo lahko učencem spet kmalu omogočili šolo v naravi, plavalni tečaj, ekskurzije in druge dejavnosti, ki pomembno prispevajo k razvoju in znanju za življenje. Zato bomo tudi vnaprej veseli vsakega prispevka v sklad Žarek upanja v obliki donacij. Prav tako pa vas vabimo in naprošamo, da odpadni papir oddate v šolski zabojnik, saj je dobrodošel vsak kilogram. O akcijah zbiranja papirja vas sproti obveščamo.

Vsem, ki ste prispevali v sklad Žarek upanja preko zbiralnih akcij ali v obliki donacij, se iskreno zahvaljujemo.

Accessibility
Skip to content