Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA V ŠOLSKEM LETU 2020-2021

V enem letu proizvedejo po vsem svetu za okoli 540 milijonov ton papirja. Na leto porabimo okoli 50 kilogramov papirja na prebivalca. Kar 41 odstotkov svetovne papirne proizvodnje je namenjene za izdelavo embalaže in ta embalaža nato predstavlja kar 1/3 vseh odpadkov, ki jih ustvarja naša družba. Sekamo drevesa, da ustvarimo embalažo, ki jo nato vržemo v smeti!

Recikliranje odpadnega papirja nam daje priložnost, da rešimo neznanske količine dreves. Če bi po vsem svetu reciklirali le polovico razpoložljivega odpadnega papirja, bi se izognili sečnji približno 20 milijonov hektarjev gozdov na leto. Drevesa so mnogo več kot material za papir. So pljuča našega planeta in vsega živega. Odkup papirja in reciklaža papirja tako neposredno rešuje drevesa. Ko recikliramo 1 tono starega časopisnega papirja, prihranimo okoli 1 tono dreves. Ko pa recikliramo 1 tono papirja, ki ga uporabljamo v tiskalnikih in je veliko bolj kakovosten od časopisnega papirja, pa prihranimo okoli 2 toni dreves.

Otroci skozi projektne aktivnosti spoznajo pomen ločenega zbiranja odpadkov ter krogotoke za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja. Prav zato na šoli potekajo različne zbiralne akcije, hkrati pa jih učimo, da je nujno ustvarjati čim manj odpadkov.

V šolskem letu 2020-2021 sta na osnovni šoli Vransko-Tabor potekali dve zbiralni akciji odpadnega papirja. Zbrali smo 5793 kg odpadnega papirja, katerega izkupiček gre v šolski sklad Žarek upanja, ki deluje z namenom pomoči družinam v socialnih stiskah, občasno pa so sredstva namenjena vsem učencem. Najbolj uspešni so bili tokrat šestošolci, zelo pridno pa so papir zbirali tudi drugošolci.

Tudi v prihodnje vabljeni k sodelovanju vsi učenci, starši in občani.

Accessibility
Skip to content