Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

POSODOBLJENA NAVODILA NIJZ VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM ZAVODOM (VIZ) IN DIJAŠKIM DOMOVOM (DD) OB SUMU ALI POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE S SARS-COV-2 V ZAVODU

Zaradi Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Ur.l.RS, št. 8/22) so na NIJZ pripravili obsežnejšo posodobitev Navodil vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (v nadaljevanju: Navodila).Navodila so objavljena na spletni strani

Priporočila NIJZ

PRIPOROČILA IN OPOZORILA ZA VRTCE
  • Skladno z Navodili se staršem priporoča, da v primeru, ko je v oddelku vrtca potrjen primer okužbe s SARS CoV-2, pa otroci niso napoteni v karanteno na domu, otroke doma testirajo vsak dan v obdobju potencialne karantene.
  • Inšpektorat RS za šolstvo nas je danes opozoril, da se v zadnjem času povečuje število primerov, ko starši vstopajo v vrtec brez nošenja zaščitnih mask. Ta obveznost še vedno velja, zato prosimo, da vrtci starše dosledno opozarjate k nošenju zaščitnih mask ob zadrževanju v prostorih vrtca oziroma pri gibanju na zunanjih površinah, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje 1,5 m.
OPOZORILA IN PRIPOROČILA ZA ZAVODE IN ŠOLE
  • NIJZ priporoča, da se tudi učenci in dijaki, ki izpolnjujejo pogoje za izjeme od karantene, ravno tako vsakodnevno samotestirajo, v času, ko se morajo ostali učenci oziroma dijaki obvezno samotestirati namesto napotitve v karanteno.
  • Še vedno tudi velja, da učenci in dijaki s posebnimi potrebami, ki samotestiranja iz zdravstvenih razlogov ali ovir oziroma motenj ne morejo izvesti v vzgojno-izobraževalnem zavodu, samotestiranje izvedejo v domačem okolju, nato šoli ali zavodu sporočijo izvid testa na evidenčnem listu.
  •  Protokol samotestiranja učencev.
Accessibility
Skip to content