Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

Nagovor ravnateljice ob začetku šolskega leta

SPOŠTOVANI STARŠI, DRAGI UČENCI, UČITELJI!

Z veseljem pričakujemo novo šolsko leto z upanjem in željo, da bomo čim več časa preživeli v šolskih klopeh, s sošolci, z učitelji, s prijatelji. Prepričana sem, da bomo vsemu kos. S sodelovanjem, strpnostjo in z razumevanjem bomo zmogli vse. Počitnice so se končale in upam, da ste jih lepo preživeli, se veliko igrali in si odpočili  ter doživeli veliko nepozabnih dogodivščin.

Našim učencem in vašim otrokom želim, da bodo v novem šolskem letu izvedeli veliko novega, zanimivega in koristnega. Prepričana sem, da smo in ste v času počitnic spet doživeli pristen stik s prijatelji v živo in da sedaj to še bolj cenimo.

Na pragu novega šolskega leta smo vsi polni upanja in novih načrtov. Tudi letos si želim ustvarjalnega sodelovanja z učenci in s starši, zato od učencev pričakujem, da bomo kreativni, sodelovalni in da si bomo pomagali med seboj. 

Skupaj z učitelji bomo poskrbeli, da  bo naš osnovni program obogaten s številnimi kulturnimi, športnimi in tehničnimi dejavnostmi. Takimi, ki jih imajo radi predvsem otroci in ob katerih bodo osebnostno rastli. Tudi letošnje šolsko leto se bomo kot šola vključevali tudi v razvojne in mednarodne projekte.

V teh časih se je pokazalo, kako pomembno je medsebojno sodelovanje vseh dejavnikov v vzgojno-izobraževalnem procesu. Starši in učitelji moramo hoditi z roko v roki, kajti le na ta način bomo pripomogli, da bodo naši otroci pridobili ustrezna znanja in maksimalno razvili svoje potenciale in talente.

Naloga vseh nas je, da otrokom pustimo, da so radovedni, da pridobijo lastne izkušnje, se učijo iz svojih napak, mi pa jim moramo pri tem stati ob strani in jih usmerjati na prava pota. Nikar ne pričakujmo preveč od njih, niti ne premalo. Otroci se morajo zavedati svojih dolžnosti in jih opravljati, kajti le tako se bodo razvili v dobre, sočutne, delavne in ustvarjale osebe. V mislih pa vedno imejte misel: »Otroci so samo otroci in pustimo jim, da to tudi ostanejo.«

Za učenje in kvalitetno sodelovanje je pomembno, da se vzpostavijo medosebni odnosi, ki temeljijo na odkritosrčnosti, na veselju, ko srečamo drugo osebo, prijaznem nasmešku na ustnicah, iskrivem pogledu, namenjenem ravnateljici, tehničnemu delavcu, učencu razredne ali predmetne stopnje, staršem. Vse to je  podlaga za uspešno učenje, pridobivanje znanja, veščin, spretnosti, navad in strategij za vseživljenjsko učenje naših učencev, zaradi katerih šole so in obstajajo.

Drage učenke in dragi učenci, bodite pozorni na povedano in upoštevajte nasvete in izkušnje starejših. Bodite delavni, skrbni in redoljubni, postavite si cilje, ki bodo nekoliko višji od vaših zmogljivosti, in trudite se zanje, saj ciljev ni moč dosegati brez dela.

Vsi skupaj se bomo potrudili, da bo šola varen in primeren delovni prostor, kjer otroci lahko razvijajo pozitivne medosebne odnose, ustvarjajo in se učijo drug od drugega ter skupaj z učitelji raziskujejo, iščejo nova znanja, preizkušajo nove stvari in aktivno sodelujejo pri učno-vzgojnem procesu.

Še nekaj praktičnih napotkov

Letošnje šolsko leto začenjamo brez posebnih omejitev zaradi koronavirusa. Spoštovali pa bomo priporočene ukrepe NIJZ, s katerimi vas seznanjamo na šolski spletni strani. Tam lahko preberete tudi druga obvestila v zvezi s pričetkom pouka (Obvestilo za prvi šolski dan).

Poudariti želim še naslednje:

Veliko število učencev se v šolo vozi s šolskim prevozom. Zato imamo organizirano jutranje in popoldansko varstvo vozačev. Varstvo vozačev je namenjeno samo vozačem, učenci, ki so doma v bližini šole, naj prihajajo ne prej kot 15 minut pred začetkom pouka in naj odidejo po končanih dejavnostih takoj domov. Za učence od 1. do 5. razreda pa so organizirani oddelki podaljšanega bivanja.

Učenci v času pouka, varstva, podaljšanega bivanja in drugih dejavnosti odhajajo k zobozdravniku, zdravniku in raznim dejavnostim izven šole. Učitelj bo tak odhod otroku dovolil le v spremstvu staršev ali s podpisanim obvestilom staršev, kjer bo natančno navedeno, ob kateri uri in zakaj mora otrok oditi. To obvestilo mora otrok obvezno pokazati učitelju, ki ga takrat poučuje. Sicer učitelj odhoda ne sme dovoliti.

Starši boste lahko svoje otroke iz oddelkov podaljšanega bivanja prevzeli le ob določenih urah. V zvezi s tem boste prejeli obvestilo v fizični obliki od svojih razrednikov.

Zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela boste starši v šolo lahko vstopali po vnaprejšnjem dogovoru v tajništvu šole oz. z razredniki. Vhodi šole bodo zaklenjeni. Prosimo vas za razumevanje.

Upamo, da bo vsak učenec, vsak zaposleni in vsak obiskovalec šole začutil, da je šola prostor za medsebojno spoštovanje, upoštevanje različnosti, za medsebojno pomoč, solidarnost, sočutje in podporo.  Za vso pomoč, podporo in razumevanje se vam že vnaprej zahvaljujem.

Spoštovani odrasli, učitelji in starši, bodimo  učencem v oporo in v zgled. Ne zahtevajmo od njih nečesa, česar sami ne počnemo. Medsebojno spoštovanje in  zaupanje se gradi na soodvisnosti, doslednosti, skrbnosti, spodbujanju in pomoči. 

Vsem skupaj želim, da bi nam novo šolsko leto pomenilo bogato izkušnjo.

Želim vam ustvarjalno, vedoželjno, uspehov polno novo šolsko leto.

Pa srečno!

Majda Pikl, ravnateljica

Accessibility
Skip to content